Styrelsen 2018

Styrelsen i Falköpings riksteaterförening:
Marie Post, ordförande
Linda Jonsson, vice ordförande
Kerstin Allestam, kassör
Ingela Pettersson, sekreterare, medlemsvärvning & biljettförsäljning
Magnus Rosén, ledamot
Rebecca Åblad, ledamot
Helena Schubert, ledamot
Louise Hoffman, ledamot

Revisor
Lars-Åke Eckervald, sammankallande
Magnhild Romfelt
Revisorersättare
Helena Hallqvist
Tord Hallqvist

Valberedning
Ingegerd Darius-Reinholdsson, sammankallande
Ingegerd Hellström
Lisbeth Persson