Styrelsen 2017

Styrelsen i Falköpings riksteaterförening:
Marie Post, ordförande
Linda Jonsson, vice ordförande
Kerstin Allestam, kassör
Rasmus Kumpula, sekreterare
Lisbeth Ek, vice sekreterare
Ingela Pettersson, medlemsvärvning & biljettbeställning
Lena Arvidsson, ledamot
Lisbeth Persson, ledamot
Helena Schubert, ersättare
Eva Augustsson, ersättare

Revisor
Lars-Åke Eckervald, sammankallande
Magnhild Romfelt
Revisorersättare
Ulf Lindén
Rebecca Åblad

Valberedning
Helena Hallqvist, sammankallande
Ingegerd Hellström
Ingegerd Darius-Reinholdsson